Bezpłatne szkolenie CCNA Routing & Switching

Data publikacji: Jan 27, 2015 7:10:0 PM

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu CCNA Routing & Switching.

Szkolenie oraz egzamin zewnętrzny w Pearson VUE są finansowane w 100% w ramach pomocy de minimis ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkolenie jest skierowane do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa łódzkiego i ich pracowników, pracujących na stanowiskach związanych z IT.

Przedsiębiorstwo musi spełniać łącznie następujące warunki:

- posiadać siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie województwa łódzkiego,

- być mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem (MMŚP),

- być podmiotem uprawnionym do otrzymania pomocy de minimis.

Uczestnikiem projektu może być osoba, która:

- jest pracownikiem w MMŚP, pracującym na stanowisku związanym z IT,

- posiada miejsce zamieszkania lub miejsce pracy na terenie województwa łódzkiego.

Szczegółowe informacje:

http://www.szkolenia.it.cottonhouse.com.pl/

tel. +48422536551

e-mail: szkolenia_efs@it.cottonhouse.com.pl