CCNP v7

Charakterystyka kursu:

    

Kurs CCNP jest zaawansowanym kursem, przeznaczonym dla osób, które zawodowo zajmują się sieciami komputerowymi oraz osób, które chcą pogłębić swą widzę z po ukończonym kursieCCNA

Zalecane jest, aby osoba zamierzająca wziąć udział w szkoleniu CCNP ukończyła wszystkie cztery semestry kursu CCNA, albo legitymowała się ważnym certyfikatem CCNA lub posiadała wiedzę na poziomie CCNA.

CCNP (Cisco Certified Network Professional) - potwierdza umiejętność planowania, wdrażania, weryfikacji oraz rozwiązywania problemów w lokalnych i rozległych sieciach korporacyjnych. Szkolenie obejmuje zaawansowane metody routingu IP. Tematyka kursu koncentruje się na tworzeniu skalowalnych rozwiązań sieci LAN i WAN, w szczególności projektowaniu i implementacji routingu dynamicznego opartego o protokoły wewnątrzdomenowe (EIGRP, OSPF) oraz międzydomenowe (BGP) w dużych sieciach TCP/IP (protokoły, redystrybucje routingu, filtracja pakietów uaktualnień tablic routingu), planowaniu adresacji urządzeń, zarządzaniu dostępem do urządzeń aktywnych i do sieci, ograniczaniu nadmiarowego obciążania łączy sieci. Koncentruje się również na wdrażaniu funkcjonalności w warstwie dostępowej integrujących różne technologie związane m.in. z bezpieczeństwem sieci, dostępem bezprzewodowym oraz VoIP. 

Kurs prowadzony jest w języku polskim, natomiast materiały szkoleniowe dostępne są jedynie w języku angielskim. 

Szkolenie CCNP przygotowuje w pełni kursantów do zdawania egzaminów składowych wymaganych do uzyskania certyfikatu CCNP (Cisco Certified Network Professional). Uzyskanie certyfikatu CCNP wymaga zdania: 

Wymagania wstępne:

Dokumenty do pobrania:

Zagadnienia poruszane w trakcie szkolenia:

CCNP 1 (ROUTE) - Implementacja routingu w sieciach IP

CCNP 2 (SWITCH) - Wdrażanie sieci w oparciu o przełączniki Cisco

CCNP 3 (TSHOOT) - Diagnostyka i utrzymanie sieci IP opartej o sprzęt Cisco