CCNA Routing & Switching

Charakterystyka kursu:

    

Kurs CCNA Routing and Switching jest to podstawowy kurs przeznaczony dla osób rozpoczynających prace z sieciami komputerowymi oraz technologią Cisco.

Kurs został zaprojektowany pod kątem studentów kierunków technicznych oraz osób posiadających wykształcenie techniczne. Pozwala on na zwiększenie swojej atrakcyjności na rynku pracy oraz spełnienie wstępnych warunków niezbędnych do pracy przy bardziej zaawansowanych zagadnieniach IT. Nie jest jednak wymagana żadna początkowa wiedza dotycząca sieci komputerowych, gdyż w trakcie kursu wszystkie zagadnienia omawiane są od podstaw. Jedynym warunkiem jest znajomość obsługi komputera oraz bierna znajomość języka angielskiego.

Szkolenie przygotowuje do uzyskania certyfikatu CCNA Routing & Switching (egzaminy 100-105 ICND1 i 200-105 ICND2 lub 200-125 CCNA). Zdanie egzaminu 100-105 INCD1 jest równoważne z uzyskaniem certyfikatu Cisco Certified Entry Networking Technician.

CCNA Routing & Switching (Cisco Certified Network Associate) jest certyfikatem wydawanym przez firmę Cisco. Certyfikat ten potwierdza wiedzę techniczną oraz umiejętności w zakresie instalacji, konfiguracji oraz zarządzania niewielkimi sieciami komputerowymi. 

Tematyka obejmuję m.in. modele sieciowe TCP/IP oraz OSI, adresację IPv4 oraz IPv6, polityki bezpieczeństwa sieci oraz zarządzanie ruchem IP za pomocą list dostępowych - ACL, konfigurację przełączników oraz routerów za pomocą linii komend, podstawy protokołów routingu, technologie sieci WAN oraz wirtualnych sieci prywatnych - VPN, rozszerzanie sieci przełączanej LAN o technologie takie jak VLAN, VTP, RSTP, HSRP, EtherChannel, monitorowanie urządzeń i usług z wykorzystaniem SNMP oraz NetFlow.

Wymagania wstępne:

Dokumenty do pobrania: