O nas

Akademia Cisco działająca przy Fundacji Rozwoju Informatyzacji “SubNet” jest wynikiem jej działań statutowych. Celem Fundacji jest wspieranie i pomoc w dostępie do nowoczesnych technologii informatycznych, zdobywaniu kwalifikacji, wiedzy i umiejętności praktycznych z różnych dziedzin informatyki i nowoczesnych metod komunikacji.

Czym się wyróżniamy na tle innych Akademii Cisco?

Zapraszamy!

Zespół Akademii Cisco przy Fundacji “SubNet”