CCNA Security

Charakterystyka kursu:

CCNA Security jest to specjalistyczny kurs dotyczący bezpieczeństwa sieci komputerowych, przeznaczonym dla osób, które posiadają już wiedzę na poziomie kursu CCNA i chcą tę wiedzę rozszerzyć o specjalistyczne zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa sieci opartej o routery i przełączniki.

Szkolenie przygotowuje do egzaminu CCNA Security (640-554 IINS).

Certyfikat Cisco Certified Network Associate Security (CCNA Security) gwarantuje wiedzę i umiejętności zabezpieczania sieci na poziomie podstawowym (associate). Posiadacze tego certyfikatu potrafią opracować infrastrukturę bezpieczeństwa sieci, rozpoznać zagrożenia i słabe punkty i zaradzić zagrożeniom.

Tematyka obejmuje podstawowe technologie zabezpieczania sieci, instalację i zarządzanie cechami bezpieczeństw a na urządzeniach tak, by zachować integralność sieci, poufność danych w niej przechowywanych, a także zagwarantować ciągłość jej pracy.

Wymagania wstępne:

Dokumenty do pobrania:

Zagadnienia poruszane w trakcie szkolenia:

Demo: