VMware

W naszej ofercie znajdują się dwa szkolenia z zakresu VMware:

Charakterystyka kursu "VMware ICM 6.5: Instalacja, konfiguracja, zarządzanie"

Kurs obejmuje swoją tematyką instalację, konfigurowanie i zarządzanie środowiskiem VMware vSphere v.6.0.

Zagadnienia:

Charakterystyka kursu "VMware O&S 6.0: Optymalizacja i skalowalność vSphere"

Szkolenie dla osób posiadających doświadczenie z VMware vSphere, podczas którego będzie można nabyć zaawansowane umiejętności w zakresie konfigurowania i zarządzania wirtualną infrastrukturą. Szkolenie oparte jest o VMware ESXi 6.0 oraz VMware vCenter Server 6.0.

Wymagania wstępne:

Zagadnienia: