VMware

W naszej ofercie znajdują się dwa szkolenia z zakresu VMware:

 • VMware ICM 6.5: Instalacja, konfiguracja, zarządzanie (podstawowy)
 • VMware O&S 6.0: Optymalizacja i skalowalność vSphere (zaawansowany)

Charakterystyka kursu "VMware ICM 6.5: Instalacja, konfiguracja, zarządzanie"

Kurs obejmuje swoją tematyką instalację, konfigurowanie i zarządzanie środowiskiem VMware vSphere v.6.0.

Zagadnienia:

 1. Wprowadzenie
  • Wstęp i logistyka szkolenia
  • Tematy zajęć
  • Opis treści szkolenia
  • Pełen obraz systemu certyfikacyjnego VMware
  • Znajomość korzyści Strefy Edukacyjnej VMware
  • Identyfikacja dodatkowych zasobów
 2. Wprowadzenie do centrum danych zdefiniowanego software'owo
  • Umiejscowienie vSphere w centrum danych zdefiniowanych software'owo i rozwiązaniach opartych na chmurze
  • Wyjaśnienie jak vSphere wpływa na procesory, pamięć
  • Wykorzystanie Klienta vSphere do zarządzania i uzyskania dostępu do vCenter Server i hosta ESXi
  • Porównanie wersji 14 maszyn wirtualnych do pozostałych wersji
  • Identyfikacja adapterów sieci wirtualnej i opis ulepszonego VMXNET3
  • Porównanie rodzajów wirtualnych dysków
  • Zalety ESXi Quick Boot
 3. Maszyny wirtualne
  • Tworzenie, dostarczanie i usuwanie maszyny wirtualnej
  • Wyjaśnienie znaczenia VMware Tools™
  • Import wirtualnego szablonu OVF
  • Narzędzia zarządzania VMware
  • Opis rozwiązywania problemów z systemem operacyjnym i narzędziami VMware
 4. vCenter Server
  • Opis architektury vCenter Server
  • Omówienie sposobu komunikacji hostów ESXi z vCenter Server
  • dentyfikacja usług, elementów i modułów vCenter Server
  • Dostęp i konfiguracja vCenter Server Appliance
  • Wykorzystanie Klienta vSphere do zarządzania inwentarzem vCenter Server
  • Zasady kontroli dostępu
  • Stworzenie niestandardowej roli w vCenter Server
  • Stworzenie harmonogramu kopii zapasowej
  • Przywrócenie vCenter Server Appliance z kopii zapasowej
  • Monitorowanie vCenter Server Appliance
 5. Konfiguracja i zarządzanie wirtualnymi sieciami
  • Opis, tworzenie i zarządzanie standardowym switchem wirtualnym
  • Konfiguracja wirtualnego switcha oraz zasad balansowania ruchem sieciowym
  • Porównanie rozproszonych i standardowych switchy vSphere
  • Opis rodzajów wirtualnych połączeń sieciowych switchy
  • Opis nowej architektury stosu TCP/IP
  • Użycie VLAN-ów ze standardowymi switchami
 6. Konfiguracja i zarządzanie wirtualną pamięcią masową
  • Identyfikacja protokołów i rodzajów pamięci masowej
  • Omówienie użycia w hostach ESXi iSCSI, NFS oraz Fibre Channel
  • Tworzenie i zarządzanie magazynami danych VMware vSphere®VMFS i NFS
  • Opis nowych funkcji VMFS 6.5
  • Zalety VMware vSAN™
  • Opis procesu szyfrowania pliku gościa
  • Tworzenie i zarządzanie wolumenami w vSphere
  • Konfiguracja, uruchomienie i zarządzanie VMware Virtual SAN
 7. Zarządzanie maszynami wirtualnymi
  • Tworzenie maszyn wirtualnych za pomocą szablonów oraz klonów
  • Modyfikacje i zarządzanie maszynami wirtualnymi
  • Klonowanie maszyny wirtualnej
  • Aktualizacja maszyny wirtualnej do wersji 14
  • Usunięcie maszyn wirtualnych z inwentarza vCenter Server oraz magazynu danych
  • Zastosowanie plików specyfikacji w celu dostosowania nowej maszyny wirtualnej
  • Migracje vSphere vMotion i vSphere Storage vMotion
  • Tworzenie i zarządzanie snapshotami maszyny wirtualnej
  • Tworzenie, klonowanie i eksport vApps
  • Przedstawienie różnych typów bibliotek treści, sposób ich użycia oraz deploy
 8. Monitoring i zarządzanie zasobami
  • Koncepcja CPU oraz pamięci w wirtualnym środowisku
  • Znaczenie nadmiernego obciążenia zasobów
  • Identyfikacja dodatkowych technologii usprawniających użycie pamięci
  • Konfiguracja i zarządzanie pulami zasobów
  • Opis metod optymalizacji CPU i użycia pamięci
  • Zastosowanie różnych narzędzi do monitorowania użycia zasobów
  • Tworzenie i używanie alarmów do raportowania warunków lub zdarzeń
 9. vSphere HA, vSphere Fault Tolerance i ochrona danych
  • Budowa klastra High Availability (HA)
  • Konfiguracja i zarządzanie klastrem vSphere HA
  • Używanie zaawansowanych parametrów w klastrze HA
  • Wprowadzenie w życie infrastrukturalnych zależności lub zależności między aplikacjami podczas awarii
  • Opis monitoringu klastra vSphere HA wykorzystującego sieć oraz pamięć masową
  • Cechy i funkcje vSphere Fault Tolerance
  • Uruchomienie vSphere Fault Tolerance na maszynach wirtualnych
  • Wsparcie współoperatywności vSphere Fault Tolerance przy pomocy vSAN
  • Kontrola wzmocnionej konsolidacji maszyn wirutalnych vSphere Fault Tolerance
  • Sprawdzenie cech i funkcji vSphere Replication
 10. vSphere DRS
  • Omówienie funkcjonalności klastra vSphere Distributed Resource Scheduler (DRS)
  • Tworzenie klastra vSphere DRS
  • Przegląd informacji o klastrze vSphere DRS
  • Konfiguracja afiniczności maszyny wirtualnej, grup DRS oraz reguły afiniczności hosta VM
  • Usuwanie hosta z klastra vSphere DRS
 11. vSphere Update Manager
  • Omówienie nowej architektury, elementów i możliwości vSphere Update Manager (UM)
  • Zastosowanie vSphere Updated Manager do zarządzania w celu zabezpieczenia wrażliwych punktów ESXi, maszyn wirtualnych oraz vApp
  • Instalacja vSphere Update Managera oraz plug-inu vSphere Update Managera
  • Stworzenie linii bazowej uaktualnień
  • Stosowanie profilów hosta do zarządzania zgodnością konfiguracji
  • Kontrola cech i funkcjonalności intergracji vSphere Update Manager EAM
  • Integracja vSphere Update Managera z vSphere DRS
  • Skanowanie i instalacja poprawek
 12. Rozwiązywanie problemów z VMware vSphere
  • Zakres rozwiązywania problemów
  • Zastosowanie ustrukturyzowanego podejścia w celu rozwiązania problemów operacyjnych i konfiguracyjnych
  • Omówienie opcji instalacji vCenter Server
  • Metodologia rozwiązywania problemów w celu diagnozowania usterek i poprawy wydajności

Charakterystyka kursu "VMware O&S 6.0: Optymalizacja i skalowalność vSphere"

Szkolenie dla osób posiadających doświadczenie z VMware vSphere, podczas którego będzie można nabyć zaawansowane umiejętności w zakresie konfigurowania i zarządzania wirtualną infrastrukturą. Szkolenie oparte jest o VMware ESXi 6.0 oraz VMware vCenter Server 6.0.

Wymagania wstępne:

 • ukończenie szkolenia VMware ICM 6.0
 • ukończenie szkolenia VMware vSphere: Fast Track
 • równorzędna wiedza i doświadczenie z zarządzania ESXi i vCenter Server

Zagadnienia:

 1. Wprowadzenie
  • Wstęp i sprawy organizacyjne
  • Zapoznanie z celami kursu
  • Tematy zajęć
 2. Bezpieczeństwo vSphere
  • Opis zalet i cech VMware PSC
  • Konfiguracja uwierzytelniania i autoryzacji do hostów ESXi
  • Utwardzanie ESXi, vCenter Server, maszyn wirtualnych
  • Aktualizacja ESXi oraz vCenter server
 3. Narzędzia i mechanizmy do zarządzania VMware vSphere
  • Konfiguracja VMware vSphere(R) Management Assistant (vMA)
  • Omówienie poleceń esxcli oraz vicfg
  • Konfiguracja trybu wsparcia technicznego ESXi i dostępu przez SSH
  • Zapoznanie się z ważnymi plikami dzienników systemowych tworzonymi przez ESXi oraz vCenter Server
 4. Wydajność w zwirtualizowanym środowisku
  • Omówienie metodologii rozwiązywania problemów wydajnościowych w vSphere
  • Omówienie technik wirtualizacji programowej i sprzętowej oraz ich wpływu na wydajność
  • Korzystanie z narzędzi monitorowania wydajności środowiska vSphere
 5. Skalowalność w odniesieniu do sieci
  • Tworzenie, konfigurowanie i zarządzanie rozproszonymi wirtualnymi switchami (vNetwork distributed virtual switches)
  • Migracja maszyn wirtualnych ze switchy standardowych do switchy rozproszonych
  • Omówienie cech switchy rozproszonych takich jak PVLAN-y, VMware vSphere(R) Network I/O Control, Port Mirroring oraz NetFlow
 6. Optymalizacja sieci
  • Omówienie cech wydajnościowych interfejsów sieciowych
  • Omówienie cech wydajnościowych mechanizmów sieciowych vSphere
  • Monitorowanie kluczowych parametrów wydajnościowych zasobów sieciowych
  • Użycie vMA do zarządzania konfiguracją sieci wirtualnej
  • Rozwiązywanie typowych problemów wydajnościowych związanych z zasobami sieciowymi
 7. Skalowalność w odniesieniu do pamięci masowej
  • Konfigurowanie mechanizmów wielościeżkowych ( multipathing) pamięci masowej
  • Omówienie mechanizmów VAAI (vSphere API for Array Integration) oraz VASA (vSphere API for Storage Awareness)
  • Omówienie zarządzania pamięcią masową opartego o profile (profile-driven storage)
  • Zmiana ustawień profilu pamięci masowej dla maszyny wirtualnej (virtual machine storage profile)
  • Opis działania VMware vSphere(R) Storage DRS(TM)
  • Konfiguracja Storage DRS oraz VMware vSphere(R) Storage I/O Control
 8. Optymalizacja pamięci masowej
  • Diagnozowanie problemów z dostępem do pamięci masowej
  • Omówienie w jaki sposób protokoły obsługi pamięci masowej, konfiguracja VMware vStorage VMFS, mechanizmy rozkładania
  • obciążenia i kolejkowania wpływają na wydajność
  • Monitorowanie kluczowych parametrów wydajnościowych pamięci masowej
  • Użycie vMA do konfiguracji pamięci masowej w środowisku wirtualnym
  • Rozwiązywanie typowych problemów wydajnościowych związanych z pamięcią masową
 9. Optymalizacja CPU
  • Omówienie szeregowania CPU i innych cech, które mają wpływ na wydajność pracy procesora
  • Monitorowanie kluczowych parametrów wydajnościowych procesora
  • Rozwiązywanie typowych problemów wydajnościowych związanych z CPU
 10. Optymalizacja pamięci
  • Omówienie technik odzyskiwania pamięci oraz przeciążania pamięci (memory overcommitment)
  • Monitorowanie kluczowych parametrów wydajnościowych pamięci
  • Rozwiązywanie typowych problemów wydajnościowych związanych z pamięcią
 11. Optymalizacja maszyny wirtualnej i klastra
  • Omówienie zaleceń wydajnościowych dotyczących: maszyn wirtualnych, ustawień alokacji zasobów, klastrów VMware vSphere(R), Distributed Resource Scheduler(TM), pul zasobów oraz kontroli dopuszczalności (admission control) w klastrach VMware vSphere(R), High Availability
  • Rozwiązywanie problemów z uruchamianiem maszyn wirtualnych
  • Rozwiązywanie problemów z klastrami vSphere
 12. Skalowalność w odniesieniu do hostów i zarządzania środowiskiem
  • Omówienie jak w vCenter Linked Mode zarządza się repozytoriami wielu serwerów vCenter Server
  • Wyjaśnienie działania VMware vSphere(R) Distributed Power Management(TM)
  • Użycie profili hostów do zarządzania zgodnością konfiguracji hostów ESXi
  • Używanie Image Builder do tworzenia obrazów instalacyjnych ESXi
  • Używanie vSphere Auto Deploy do wdrażania hostów ESXi