CCNA Security

Charakterystyka kursu:


CCNA Security jest to specjalistyczny kurs dotyczący bezpieczeństwa sieci komputerowych, przeznaczonym dla osób, które posiadają już wiedzę na poziomie kursu CCNA i chcą tę wiedzę rozszerzyć o specjalistyczne zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa sieci opartej o routery i przełączniki.


pyramid

Szkolenie przygotowuje do egzaminu CCNA Security (640-554 IINS).

Certyfikat Cisco Certified Network Associate Security (CCNA Security) gwarantuje wiedzę i umiejętności zabezpieczania sieci na poziomie podstawowym (associate). Posiadacze tego certyfikatu potrafią opracować infrastrukturę bezpieczeństwa sieci, rozpoznać zagrożenia i słabe punkty i zaradzić zagrożeniom.

Tematyka obejmuje podstawowe technologie zabezpieczania sieci, instalację i zarządzanie cechami bezpieczeństw a na urządzeniach tak, by zachować integralność sieci, poufność danych w niej przechowywanych, a także zagwarantować ciągłość jej pracy.

Introducing CCNA SecurityWymagania wstępne:

 • wiedza na poziomie kursu CCNA
 • znajomość języka angielskiego pozwalająca na zrozumienie materiałów szkoleniowych


Zagadnienia poruszane w trakcie szkolenia:


 1. Nowoczesne zagrożenia bezpieczeństwa sieci

 2. Sposoby zabezpieczania urządzeń sieciowych

 3. Techniki AAA (Authentication, Authorization and Accounting)

 4. Sposoby budowania firewalli (zobacz DEMO)

 5. Wdrażanie technologii zabezpieczających przed włamaniem (IPS)

 6. Zabezpieczenia sieci LAN

 7. Kryptografia

 8. Wdrażanie połączeń VPN

 9. Zarządzanie bezpieczną siecią

 10. Wdrażanie adaptacyjnych urządzeń zabezpieczających (ASA)


Demo: