CCNP v7

Charakterystyka kursu:

    
Kurs CCNP jest zaawansowanym kursem, przeznaczonym dla osób, które zawodowo zajmują się sieciami komputerowymi oraz osób, które chcą pogłębić swą widzę z po ukończonym kursie CCNA

Zalecane jest, aby osoba zamierzająca wziąć udział w szkoleniu CCNP ukończyła wszystkie cztery semestry kursu CCNA, albo legitymowała się ważnym certyfikatem CCNA lub posiadała wiedzę na poziomie CCNA.

CCNP (Cisco Certified Network Professional)
- potwierdza umiejętność planowania, wdrażania, weryfikacji oraz rozwiązywania problemów w lokalnych i rozległych sieciach korporacyjnych. Szkolenie obejmuje zaawansowane metody routingu IP. Tematyka kursu koncentruje się na tworzeniu skalowalnych rozwiązań sieci LAN i WAN, w szczególności projektowaniu i implementacji routingu dynamicznego opartego o protokoły wewnątrzdomenowe (EIGRP, OSPF) oraz międzydomenowe (BGP) w dużych sieciach TCP/IP (protokoły, redystrybucje routingu, filtracja pakietów uaktualnień tablic routingu), planowaniu adresacji urządzeń, zarządzaniu dostępem do urządzeń aktywnych i do sieci, ograniczaniu nadmiarowego obciążania łączy sieci. Koncentruje się również na wdrażaniu funkcjonalności w warstwie dostępowej integrujących różne technologie związane m.in. z bezpieczeństwem sieci, dostępem bezprzewodowym oraz VoIP. 

Kurs prowadzony jest w języku polskim, natomiast materiały szkoleniowe dostępne są jedynie w języku angielskim. 

Szkolenie CCNP przygotowuje w pełni kursantów do zdawania egzaminów składowych wymaganych do uzyskania certyfikatu CCNP (Cisco Certified Network Professional). Uzyskanie certyfikatu CCNP wymaga zdania: 

Wymagania wstępne:

 • wiedza na poziomie kursu CCNA
 • znajomość języka angielskiego pozwalająca na zrozumienie materiałów szkoleniowych


Zagadnienia poruszane w trakcie szkolenia:

CCNP 1 (ROUTE) - Implementacja routingu w sieciach IP

 1. Planowanie usług routingu
 2. Implementacja EIGRP
 3. Implementacja i skalowanie wieloobszarowej sieci za pomocą protokołu OSPF
 4. Implementacja redystrybucji w środowisku IPv4
 5. Implementacja kontroli trasy routingu
 6. Łączenie sieci korporacyjnej z siecią operatora za pomocą protokołu BGP
 7. Wdrażanie routingu dla zdalnych oddziałów i pracowników mobilnych 
 8. Wdrażanie IPv6

CCNP 2 (SWITCH) - Wdrażanie sieci w oparciu o przełączniki Cisco
 1. Analiza projektu sieci kampusowej
 2. Implementacja VLAN dla sieci kampusowych
 3. Implementacja STP (Spanning Tree Protocol)
 4. Implementacja routingu między sieciami wirtualnymi
 5. Implementacja niezawodności i redundancji
 6. Mechanizmy bezpieczeństwa w sieciach kampusowych
 7. Implementacja zaawansowanych usług w sieciach kampusowych

CCNP 3 (TSHOOT) - Diagnostyka i utrzymanie sieci IP opartej o sprzęt Cisco
 1. Planowanie konserwacji w złożonych sieciach
 2. Sposoby rozwiązywania problemów w sieciach korporacyjnych
 3. Wybór narzędzi i aplikacji do konserwacji oraz rozwiązywania problemów
 4. Nadzorowanie i diagnostyka przełączanych sieci kampusowych
 5. Nadzorowanie i diagnostyka rozwiązań bazujących na routingu
 6. Nadzorowanie i diagnostyka usług m.in. NAT, DHCP, itd.
 7. Sposoby rozwiązywania problemów z wydajnością
 8. Sposoby rozwiązywania problemów w sieciach konwergentnych
 9. Nadzorowanie i diagnostyka zabezpieczeń sieci
 10. Nadzorowanie i diagnostyka złożonych sieci z integracją usług