Linux

Charakterystyka kursu:

Kurs jest przeznaczony dla pracowników IT, których potrzebą jest poznanie lub ugruntowanie wiedzy z podstaw użytkowania i administrowania systemem operacyjnym Linux. Szkolenie będzie cenne dla początkujących jak i średnio-zaawansowanych użytkowników systemu Linux.

Głównym zadaniem kursu jest przekazanie wiedzy z naciskiem na realizację ćwiczeń laboratoryjnych w celu przygotowania do dwóch egzaminów międzynarodowych - LPI 101 oraz LPI 102. Kandydat, który ukończy kurs i zaliczy obydwa egzaminy uzyskuje na okres pięciu lat międzynarodowy certyfikat LPIC-1 - Linux Professional Institute Certificate - Level 1. Certyfikat świadczy o wiedzy i umiejętnościach właściciela w zakresie instalacji systemu operacyjnego, jego administracji, zaawanasowanej pracy w linii komend oraz konfiguracji do pracy w sieciach LAN i Internet.

Na kurs składa się 160 godzin zajęć, podczas których uczestnicy uzyskują wiedzę teoretyczną i praktyczną w laboratorium. Tematyka obejmuje wszystkie wymagane zagadnienia weryfikowane na egzaminach i opisane szczegółowo przez organizację LPI. Kurs jest prowadzony na podstawie zalecanych materiałów tej organizacji. Harmonogram zajęć, rozciągnięty na 8 miesięcy, pozwala uczestnikom na regularne i nie podyktowane presją czasu przyswajanie wiedzy. W konfrontacji do skondensowanych kursów kilkudniowych o podobnym zakresie tematycznym, ale znacznie ograniczonych czasowo nasz kurs pozwala na zrealizowanie znacznie szerszego zakresu ćwiczeń praktycznych pod okiem trenera oraz praktykowane zagadnień również poza zajęciami.


Zagadnienia poruszane w trakcie szkolenia:

Dokładny zakres zagadnień kursu jest zbieżny z programami:

      LPI 101
      LPI 102

i obejmuje:

  • architekturę systemu (sprzęt, sterowanie uruchamianiem systemu i poziomy uruchomieniowe);
  • instalację systemu i zarządzanie aplikacjami (podział dysku twardego, menadżer uruchamiania, biblioteki współdzielone, zarządzanie pakietami deb, rpm, yum);
  • komendy systemowe (praca podstawowa w linii komend, parsowanie tekstu, filtrowanie online, zarządzanie plikami, strumienie, przekierowania, zarządzanie procesami, wyszukiwanie plików oraz tekstu w plikach z użyciem wyrażeń regularnych, edycja plików tekstowych w trybie konsoli);
  • urządzenia, systemy plików, standardy (tworzenie partycji, formatowanie w różnych systemach plików, badanie integralności systemu plików, montowanie systemu plików, quota, uprawnienia, linki twarde i symboliczne, wyszukiwanie);
  • shell, pisanie skryptów, zarządzanie danymi (konfiguracja środowiska shell, tworzenie prostych skryptów, podstawowe komendy SQL);
  • interfejs graficzny (instalacja i konfiguracja);
  • zadania administracyjne (zarządzanie kontami i grupami, automatyzacja zadań, lokalizacje i konfigurowanie systemu w ojczystym języku);
  • podstawowe serwisy systemu (zegar, logowanie zdarzeń, MTA, wydruku);
  • podstawy sieciowe (podstawy IP, konfiguracja, rozwiązywanie problemów, DNS)
  • bezpieczeństwo (zadania administracyjne, konfiguracja zabezpieczeń, szyfrowanie)